Vindkraftprojekt Poseidon Zephyr planerar en vindpark till havs utanför Sveriges västkust i södra delen av Skagerrak. Området är beläget inom svensk ekonomisk zon utanför territorialgränsen, ca 40km nordväst om Göteborg.


Området är uppdelat i två delområden, Poseidon Nord och Poseidon Syd. Det norra området omfattar en yta om ca 162 km2 och det södra delområdet ca 35 km2 


Vindparken har en potential att producera omkring ca 5,5 TWh el, vilket motsvarar elförbrukningen för omkring 1 miljon hushåll (5500 kWh per hushåll/år).


Vindparken planeras att bestå av 61 - 94 vindkraftverk med en totalhöjd på 260 - 340 meter.

Till följd av att vindparken är planerad långt ut till havs (ca 25km från öar i yttre skärgården på västkusten) råder stora bottendjup, särskilt i det norra delområdet. I det norra delområdet planeras därav flytande fundament som förankring av vindkraftverken.

Zephyr finner det positivt att kunna nyttja ny teknik som flytande fundament för att på så vis kunna etablera storskalig elproduktion på större avstånd från land med djup som inte varit möjligt för en etablering av bottenförankrade fundament.

De flytande fundamenten bedöms också ha en lägre påverkan på t.ex. bottenfaunan och marina däggdjur.

Lokalisering av vindpark Poseidon är också vald utifrån bedömningen att möjligheten till elanslutning är god och vindförutsättningarna i området är mycket bra. 

Efter vidare undersökningar och utredningar är tillståndsansökningar beräknade att lämnas in under 2022. Om erfoderliga tillstånd erhålls beräknas vindparken kunna vara i drift omkring 2028-2030.

Inför kommande tillståndsansökningar har ett avgränsningssamråd genomförts.


Vid frågor eller önskemål om information kring projekt Poseidon är ni välkommen att kontakt projektledare enligt kontaktuppgifterna nedan:

Martin Pettersen
Epost: martin@zephyrvind.se
Tel: +46 707 560 910

Visualiseringar

Fotomontage har tagits fram som visualiseringar för vindpark Poseidon från 8 platser utmed kusten. Fotomontagen är gjorda med 61st vindkraftverk med en totalhöjd på 340 meter. Fotomontage benämnda "symbol" är fotomontage där vindkraftverken inte är så synliga och i dessa montage har vindkraftverken därför lyfts fram ovanpå fotot och markerats med röd färg. Fler visualiseringar kommer att tas fram till kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Klicka på länkar nedan och bilder öppnas i ny flik.


Karta med fotoplatser för fotomontage

Fotoplats 1

Fotomontage Hönö Ersdalens Naturreservat (ca 27 km sydöst om projektområdet)
Symbol fotomontage Hönö Ersdalens Naturreservat (ca 27 km sydöst om projektområdet)

Fotoplats 2
Fotomontage Öckeröbron (ca 29 km sydöst om projektområdet)

Symbol fotomontage Öckeröbron (ca 29 km sydöst om projektområdet)

Fotoplats 3
Symbol fotomontage Marstrand (ca 27 km öster om projektområdet)

Fotoplats 4

Fotomontage Carlstens Fästning (ca 26km öster om projektområdet)
Symbol fotomontage Carlstens Fästning (ca 26km öster om projektområdet)

Fotoplats 5
Fotomontage Klädesholmen (ca 27km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Klädesholmen (ca 27km öster om projektområdet)

Fotoplats 6
Fotomontage Skärhamns kyrka (ca 29km öster om projektområdet)

Symbol fotomontage Skärhamns kyrka (ca 29km öster om projektområdet)

Fotoplats 7

Symbol fotomontage Hälleviksstrand (ca 33km öster om projektområdet)

Fotoplats 8

Fotomontage Gullholmen lotsutkik (ca 33km öst/nordöst om projektområdet)

Symbol fotomontage Gullholmen lotsutkik (ca 33km öst/nordöst om projektområdet)