Om Zephyr

Zephyr fick sin start i Norge år 2006 under ledning av Olav Rommetveit som fortsatt är VD i Zephyr AS. Under åren som gick utvecklades många projekt med stor framgång i Norge. Bland de egna projekt som etablerats kan nämnas Guleslettene (197 MW) och Tellenes (160 MW). Från dessa två vindparker säljs all el som produceras till Alcoa respektive Google.

Zephyr AS äger 100% av det under 2020 nystartade dotterbolaget Zephyr Vind AB. Zephyr AS ägs i sin tur utav Östfold Energi AS (50%), Vardar AS (25%) och
Glitre Energi AS (25%). 


Med dessa långsiktiga och stabila ägare i ryggen har Zephyr Vind AB tillsammans med kollegorna i Norge påbörjat bygga upp en portfölj med vindkraftprojekt i Sverige.

Vårt team medarbetare

Martin Pettersen

VD


Martin har arbetat med vindkraft sedan 2008 i olika roller. Däribland som Projektledare, Projektutvecklingschef, Affärsområdeschef hos Rabbalshede Kraft AB samt som VD för Momentum Gruppens svenska dotterbolag. Kontakt:
Email: martin@zephyrvind.se
Tel: +46 (0)707 560 910


Trym Andreas Christensen

Projektutvecklare Norge/Sverige


Kontakt:
Email: tc@zephyr.no
Tel: +47 482 17 191


Simon Landqvist

Projektchef


Simon har arbetat med projektutveckling inom vindkraft sedan 2011. Simon har mycket stor erfarenhet inom projektutveckling efter att ha framgångsrikt utvecklat projekt hos Eolus Vind där Simon varit Projektledare och sedermera Projektchef.


Kontakt:
Email: simon@zephyrvind.se
Tel: +46 (0)706 02 34 27


Med en erfaren och dedikerad ledning avser Zephyr etablera en stark projektportfölj och fantastiskt team medarbetare i Sverige. Det långsiktiga målet är att därigenom bli en betydande aktör inom vindkraftbranschen i Sverige, likt Zephyr redan är i Norge.


Zephyr har fokus på att finna områden med de bästa förutsättningarna för vindkraft och utvecka projekt inom dessa områden i gott samspel berörda intressenter och närsamfund. Vindkraftprojekten som är onshore såväl som offshore, planeras att etableras och driftsättas inom en tioårs period.


Länk till hemsida för moderbolaget Zephyr AS
www.zephyr.no


Styrelse

Olav Rommetveit

Styrelseordförande


Morten de la Forest

Styrelseledamot
Kristin Ankile

Styrelseledamot

Sverker Åkerblom

Styrelseledamot