På Zephyr arbetar vi med utveckling av vindkraft. Vi anser att Norden har en stor potential för mer förnyelsebar energi, en hållbar och miljövänlig energiproduktion som vår planet mår bra av. Läs mer om bolaget här

Ren och förnyelsebar energi från naturen

Nyheter


Januari 2021
Nu välkomnar vi våra första två anställda i Sverige, Simon Landqvist och Martin Pettersen. Samtidigt öppnar vi vårt Sverigekontor, lokaliserat i Jonsereds fabriker utanför Göteborg.

Har du mark att
arrendera ut, eller ett
projekt att diskutera?

Vill ditt företag köpa
förnyelsebar el direkt

från en vindpark?